Saturday, May 14, 2011

PAHLAWAN BAWEAN..

Kopral Harun Harun pemuda Bhebien se akerje kapal e Singgepur, nangeng merantau e Jakarta noro' emma'na. E settong are pareppa'na Harun akursus pelaut MPT (Muallim Pelayaran Terbatas) e Jakarta, nagghera bhuto benyya' tentara sukarelawan karena bede konfrontasi kalaben Malaysia. Harun, se asma aslina Tahir adaftar dheddhi sukarelawan karena sader jhe' dirina ebhutoaken nagghera. Bede 300 sukarelawan kabbhi se ebegi dheddhi 13 tim. Harun teppa' e basis II se tugasna netene moso, nyare markas-markas tentara, pusat perekonomian, aghebey kakacoan e Singgepur, ben laen-laen. Tugas tonto, bisa elaksanaaken lancar. Harun ben kanca-kancana bisa ngebbum 40 kale ben benyya' marogi moso. Karana tonto, Harun epanae' pangkatna dheddhi Kopral KKO. Se kadukkalena tangghel 18-3-1965 Harun eberri' tugas se lebbi berre', ghi tonto kaloar-maso' Singgepur sambhi' netene kakoatan ben kalemmaan moso. Harun epadheddhi mata-mata ben ekancae Osman kalaben Gani. Oreng katello tonto : maso' ka Singgepur nyamar dheddhi penyeludup. Ebbum se eghibe kamma-kammaaken etolese "Selamat Pengantin Baru", ma'olle ta ecurigei oreng. Teros esabe' ka kaongghunan-kaongghunan se ramme, e lapangan kapal terbeng, e jembetan tol, ben laen-laen. Nangen nya e Hotel Mac Donald se maleddhuk ben bennya' marogi moso, Harun ben kancana kaperakan. La olle tello are atugas, kateppaan Gani apencar, Harun ben Osman alapora ka pangkalan e Indonesia se bede e Polo Sambu. E bekto jerea e Singgepur la ejege kettat ongghu. Aherna Harun ngangghuy ebbutna Cena se pareppa'na bede e palabbhuen. Ebbut tonto epaodi' ben terros ngebbut ka tennga nojjhu ka perbatasan e dissan la eambe' kanca-kancana. Tape' saghiita'na napa' ka perbatasan, ebbutna kalebbhu karana kamanjhuren ben raje ombhe'. Aherna etemmo pulisi patroli Singgepur, Harun ben Osman eghibe ka Singgepur ben eadili. Potosanna pangadilen, Harun ben Osman eokom ghentong. Kadheddhien roa' ekaeding pamarenta ben ra'yat e Indonesia, sakabbhina bireng ben pereaten, Sambhi'-sambhi' Bapa' Presiden Soeharto kadgiri' toron tangan kangghuy mabhibhes dudue KKO tonto. Nangeng potosan pangadilen ta' aobe karena Pamarenta Singgepur nganggep Harun ben Osman sebagay perusuh benne sebagay tawenan perang. La olle beberempa tain e penjera, la napa' ka bektoa Harun eokom. Saghita'na eokom ghentong, permentaan Harun se teraher ghintoto nyato asombhejheng sonnat. La mare asombhejheng sonnat, Harun ben Osman e tonton ka teang ghentongan e ade'na penjara Changi. Nyakseaken kadue KKO tonto se becce' tenangna kangghuy panggilen naghera, sakabbhina ra'yat Indoensia se ngedinggaken searan radiu atabe nengggu TV, pade ngetter ben kembeng kole'. Aherna pokol 6.00 tangghel 17 Oktober 1968 Harun ben Osman atawekkal ka Ghuste Allah delem ngajhelane okoman ghentong. Oreng Indonesia pade nanges karana ta' teghe ngarasaaken berre'na okoman, napepole pagghel ka pamarenta Singgepur se ta' abes-abesan sakale. Be'de tenggare jenazah Harun ben Osman bhuru bisa eangko' kapal terbeng ka Jakarta. Edissan la eambe' ben eormat sakabbhina angkatan, pejabat, mahasiswa ben oreng Jakarta kabbhi. Oreng-oreng ghintoto pade ngastabe la ngote'e pette jenazah se eosong. Benyya' oreng adheribisan aeng matana ben nanges aseserghutan karena ta' kellar nahan parasaanna. Kabedeen tambe nagstebe ebektona jenazah ekobhurraken e Taman Makam Pahlawan , Kalibata Jakarta. Mengken Harun ben Osman la sobung, Nangeng jasana ben perjuanganna tettep ekaenga'e ka sakabbhina potra potre Indonesia. Kangghuy ngormate Harun - potra se dehir e dhisa Diponggo ghintonto, Presiden ngangkat Harun dheddhi Pahlawan Nasional kalaben SK Nomor : 050/TK/1968. Mandher moghe sakabbhina amal bhektena etarema ka Ghuste Allah. Amin. 0 komentar: Poskan Komentar Link ke posting ini Posting Lebih Baru Posting Lama

No comments: