Sunday, May 6, 2012

Sosok Kyai Muda Di Pulau Bawean Ceramah Serius Bukan Humoris
KH. Muhammad Fuad Faruq, S.Hi. (Pondok Pesantren Nurul Taqwa, Duku, Sungairujing) sebagai sosok kyai muda di Pulau Bawean, ketika tampil diatas podium dalam acara maulid di Ponpes Miftahul Ulum, Kreteng, Bululanjang, Sangkapura (senin, 20/2/2012) menunjukkan keseriusannya dalam menyampaikan ceramah agama.

Mulai awal ceramah disampaikan, terlihat banyak warga serta undangan yang hadir terlihat serius menyimak ceramah kyai alumnus dari Yaman, Timur Tengah. 

Dalam ceramahnya, beliau mengupas tuntas sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW. serta membandingkan dengan kehidupan masa sekarang. "Sistem pendidikan di Indonesia sampai sekarang masih mencari jati diri, dari tahun ke tahun selalu berganti metode ataupun kurikulum. Seharusnya sistem pendidikan yang ada seyogyanya berkiblat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan, anak didik bisa belajar serta mengamalkan keilmuan di masa depan dengan selamat dan mendapat syafaat serta hidayah dari Allah SWT.,"katanya.

Melihat fenomena dan kondisi keadaan sekarang ini, KH. Muhammad Fuad Faruq menyatakan pondok pesantren adalah satu-satunya tempat belajar paling tepat untuk memperbaiki moral anak bangsa. "Sosok fingur ulama dan kyai dalam mengamalkan ilmunya selalu ikhlas dan ridho dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengajar atau sebagai guru,"paparnya.

"Dalam momentum peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. marilah kita mencontoh serta mengamalkan segala ajarannya beliau. Ketahuilah, keteladanan Rasulullah diakui oleh semua golongan,"ujarnya.

"Sedangkan peran serta orang tua, dalam menjaga anak mulai dari kandungan sampai dewasa adalah mutlak diperlukan. Terjadinya suatu keburukan sehingga berbuat maksiat, diakibatkan kegagalan mereka dalam mengeyam bangku pendidikan,"terangnya.

"Membaca situasi dan kondisi terkini di Pulau Bawean, sudah terungkap adanya wanita penghibur hanya disebabkan faktor ekonomi sehingga menjual kehormatannya. Seharusnya diantisipasi secepatnya untuk menjaga datangnya bencana ataupun murkanya Allah SWT. terhadap suatu daerah,"ujarnya.

KH. Muhammad Fuad Faruq, ketika tampil berceramah menyatakan tidak bisa membuat seluruh yang hadir untuk tertawa, alasannya bahwa dirinya bukan sebagai pelawak. Wal hasil, keseriusan kyai muda dalam berceramah ternyata mendapat respon dari seluruh hadirin dengan menyimak serius isi ceramah yang disampaikan.

KH. Muhammad Fuad Faruq, dilahirkan di Belitung tanggal 20 Juni 1976. Menginjak usia satu tahun oleh orang tuanya dibawa pulang ke Pulau Bawean. Kemudian diasuh oleh neneknya di Menara Gunung Teguh Sangkapura. Usia 7 tahun mengaji dilanggar Kyai Mas'adi, dilanjutkan mengaji kepada Kyai Sahmawi pada usia 10 tahun, setelahnya mengaji kepada KH. Moch. Ridwan di Menara Gunung Teguh.

Lulus Madrasah Ibtidaiyah mondok di Pondok Pesantren Hasan Jufri Lebak selama 1 tahun, selanjutnya mondok di Ponpes Darullughah Wad Da'wah Bangil di Bangil Pasuruan dari tahun 1989 sampai 1995. Tahun 1996 melanjutkan studi ke Yaman di Timur Tengah sampai tahun 2000, setelahnya pulang ke Indonesia langsung mengajar di Bangil sampai tahun 2005. Tahun 2006 kembali ke Pulau Bawean sampai sekarang. Perlu diketahui nama Mohammad Fardi, setelah mondok di Bangil dirubah nama menjadi Muhammad Fuad Faruq, 

Persoalan Khatamun Nubuwwah


SUNDAY, MAY 6, 2012

Gambar yang dikatakan bahawa inilah khatamun nubuwwah


Baru-baru ni ada jemaah masjid bertanya tentang 'khatamun nubuwwah'
untuk digantung di rumah sebagai tawasul dengan Allah.
Dia memberikan sehelai kertas yang tercatat sebuah hadis di
samping gambar khatamun nubuwwah tersebut (lihat gambarnya di atas). 
Persoalannya, betulkah hadis tersebut dan apakah benar bentuk
khatamun nubuwwah yang ditunjukkan itu? Sebelum menjawab persoalan ini,  
didatangkan terlebih dahulu  isi kandungan yang tercatat dalam kertas tersebut iaitu:

Menurut mafhum hadis yang dipindahkan daripada
mam At Turmuzi Radhiyallahu 'anhu katanya :

"Barangsiapa menilek atau memandang kepada 
"Khatamun Nubuwwah" sedang ia berwudhu' pada waktu subuh, 
nescaya memelihara Allah akan dia hingga membawa ke petang. 
Dan barang siapa menilek kepadanya pada waktu maghrib terpelihara 
pula hingga ke pagi. Demikian juga barang siapa menilek kepadanya 
pada awal bulan nescaya memelihara Allah akan dia dari segala bala 
dan kecelakaan hingga akhir bulan itu.Selanjutnya barang siapa yang 
menileknya kepadanya sewaktu hendak berjalan (musafir) 
nescaya jadilah sepanjang perjalanannya itu barakah dan selamat dan 
barang siapa mati dalam tahun itu nescaya dimatikan Alllah dalam iman...".

Perbincangan

Apabila diteliti terhadap 'hadis' yang dibawa dan dinisbahkan
pula kepada Imam al-Tirmizi, maka sewajarnya dirujuk maklumat
tersebut dalam Sunan al-Tirmizi. Setelah disemak, didapati
bahawa maklumat tersebut tidak terdapat dalam Sunan al-Tirmizi.
Ini bermakna ia adalah suatu tohmahan atau tersilap menisbahkan
kepada Imam al-Tirmizi. 

Persoalan seterusnya ialah, dari manakah riwayat ini datang? 

Sebenarnya riwayat ini  disandarkan kepada Al-Hakim At-Tirmizi 
berdasarkan perkataan Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah: 
(Telah menyebut Al-Hafiz Abul Khatib ibn Dihyat Al-Misri dalam 
kitabnya At-Tanwir fi Maulid Al-Basyir An-Nazir daripada 
Abi Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Bisyr yang 
terkenal dengan gelaran Al-Hakim At-Tirmizi bahawa beliau berkata: 
Adalah tanda kenabian yang berada antara dua belikat 
baginda S.A.W umpama telur burung (saiznya) yang tertulis di 
dalamnya “Allah yang esa” di luarnya “berhadaplah kemana 
kamu ingin kerana kamu pasti dibantu”)

Perlu diingat bahawa Imam  al-Tirmizi  bukannya al-Hakim al-Tirmizi, 
kedua-duanya adalah orang yang berbeza. Imam al-Tirmizi ialah 
pengarang kitab hadis tersohor iaitu Sunan al-Tirmizi , sebaliknya 
Hakim al-Tirmizi ialah seorang ulamak sufi.

Berbalik kepada hadis yang dibawakan oleh al-Hakim al-Tirmizi di atas, 
para ulama hadis  menyatakan bahawa darjat hadis tersebut adalah Bathil, 
Gharib, Munkar, dan Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan ianya tidak sabit 
daripada Rasulullah S.A.W

Kesimpulannya, hadis tersebut tidak boleh dipakai dan tidak boleh  
diterima kerana ianya tidak sabit daripada Rasulullah S.A.W. 

Manakala hadis sahih yang datang pada menyifatkan khatamun 
nubuwwah yang terdapat pada nabi hanya menyatakan bentuk dan rupa. 
Tidak ada hadis yang menceritakan tulisan yang tertulis padanya. 
Segala riwayat yang mencerikatan tulisan yang terdapat padanya 
adalah tidak sabit daripada Nabi S.A.W.  

Al-Hafiz Al-Haithami berkata: Sebahagian perawi telah  tersilap  
antara tanda kerasulan (khatam nubuwwah) dengan cop yang 
digunakan Rasulullah untuk surat-menyurat yang digunakan oleh nabi. 
Hal ini kerana cop tersebut tertulis “Muhammad Rasulullah”.