Thursday, January 21, 2016

Dua Jemaah Dalam Satu Masjid


Soalan:
Salam Ustaz. Apakah hukumnya ada dua jemaah atau lebih (lebih dari satu imam) dalam satu masa di dalam sesebuah masjid atau surau?
Jawapan:
  1. Masjid yang bukan matruq dan mempunyai imam ratibnya, maka makruh membuat jemaah lain tanpa izin imam ratib sama ada sebelumnya, selepasnya atau bersama-samanya. Kemakruhan tersebut adalah selagimana tidak dikhuatiri timbulnya fitnah.
  2. Masjid yang matruq walaupun mempunyai imam ratibnya, maka tidak makruh mendirikan jemaah lain dalam satu-satu waktu (Nihayah al-Muhtaj, al-Qalyubi).
Masjid matruq adalah masjid yang dilaksanakan solat berulang-ulang walaupun solat bersendirian. Manakala masjid bukan matruq pula adalah masjid yang dilakukan solat jemaah hanya sekali setiap waktu, kemudian pintunya dikunci (al-Qalyubi)
اليسع
Wallahu a’lam.

No comments: